Swimmingpooler Sandfilter och Poolvärmepumpar med hög kvalitet

Här beskrivs våra swimmingpooler och andra poolprodukter mycket utförligt. Läs; begrunda och bedöm.

 

 

I samband med ett poolköp brukar man som kund ha en hel del frågor och funderingar om poolen. Dessa frågor hoppas vi att vår pool guide ska ge er svar på. Har du frågor som inte finns med i vår poolguide är det bara att kontakta oss om så ska vi hjälpa dig. En pool är för många den bästa investeringen och lär du dig bara hur den ska skötas blir livet som poolägare lätt som en plätt.

Primastar säljer pooler som kan grävas ner helt eller delvis samt stå ovan mark. Primastar har sålt pooler och pooltillbehör i över 20 år och kan poolbranchen. Vi vill gärna att våra kunder jämför våra produkter och priser med våra konkurrenters så att kunden kan se att de får mycket kvalité i förhållande till pris hos oss. En pool är en långsiktig investering och när du handlar av Primastar får du en trygg support för framtiden. Runt 95% av våra kunder väljer att att gräva ner sin pool och kompletterar med altandäck / trädäck.

De flesta av våra kunder monterar själva sin pool med hjälp av vår manual som står på både svenska och engelska och som medföljer alla våra poolpaket. Du kan även hitta installationsvideo för poolbygge på vår hemsida. För dem, som väljer att inte själva montera sin pool är det bara att kontakta lokala hantverkare och visa dem vår manual. Det är ännu ingen som har misslyckats med montering av pool från oss under våra över 20 år i branschen. Du behöver inte heller befara att bli den förste. Själva monteringen är inte svår om man bara följer anvisningarna steg för steg. Är det något du inte förstår vid monteringen är det bara att kontakta oss så hjälper vi dig med alla dina frågor.

Faktum är att en stor del av våra nya kunder kommer från rekommendationer från gamla Primastarkunder. Det är familjemedlemmar, grannar, arbetskamrater mm. Det är ett gott betyg. Det bevisar att våra produkter är bra och våra kunder känner sig trygga och nöjda med sitt poolköp från oss. Vi är inte helt ofelbara men vi har resurser och kunskap nog för att hjälpa till när det krävs.

Våra pooler tillverkas i USA och Kanada i stål av högsta kvalité, vilket krävs om man vill ha starka och hållbara pooler.  Om man jämför de Nordamerikanska poolernas poolkvalité med japanska och europeiska, som finns på markanden, så är skillnaden märkbar. Många konkurrenter har t.ex tunnare poolvägg. Nordamerikanernas pooler har en "steel protecting coating" för att skydda poolväggen och själva poolen väger runt 33% mer. Det betyder att en kvalitétspool från Primastar ger dig som kund en pool med bättre livslängd..

Våra pool-liners är tjockare än många konkurrenters. Poolpaket med höjder från 1,22 m och uppåt har poolliners som är 0,60 mm tjocka. 

Sandfilter köper vi från välrenommerade tillverkare i Italien och Spanien.

Poolvärmepumpar köper vi från nordens största värmepumpsleverantör. Värmepumparna är energieffektiva och anpassade för nordiskt klimat.

Om du vill se ett exempel på hur en kund byggt sin swimmingpool så klicka på denna länk

Sidan kompletteras allteftersom vi får frågor eller tips från kunder och leverantörer. Skriv gärna ut sidan på Din skrivare. Det blir då lättare att studera detaljerna i lugn och ro. Vi gör allt för pressa ner kostnaderna och har valt att inte slösa en massa pengar på kataloger som kunderna ändå tills sist får betala själv. Dessutom är vårt sortiment så begränsat att all info nästan får plats på hemsidan.

Efterhand som vi förstår att vår info inte är uttömmande kompletterar vi här. Till slut kanske alla upplysningar kommer med (ett önsketänkande).

Då vi inte kan svara alla individuellt har vi valt att försöka svara på de frågor som är de vanligaste. Om Du efter denna info fortfarande har någon fråga så skall Du inte tveka att kontakta oss. Har du kommit på någon bra lösning på något problem är Du också välkommen till oss. Engelsk och svensk bruksanvisning följer alla pool-paket och visar stegvis hur Du förbereder och sätter upp utrustningen. På vår hemsida på respektive poolstorlek finner även länk till video för poolmontering. Vi har väntat i flera år på någon som misslyckats med att få upp en pool - men förgäves. Solfångare och pool-belysning har engelsk bruksanvisning (med viss svensk hjälptext).

De pool-paket vi säljer är ett helt kompletta. Du behöver inte köpa till någonting i efterhand. Allt finns med i leveransen. Vi har fem swimmingpool-höjder 1.07m till 1.32m med Sandfilter Popular samt 1.37 och 1,50m med sandfilter Sandfilter Optima.

Rund pool.. Vad krävs i förarbete innan man kan ställa en swimmingpool på plats? Observera att grundarbetet för oval pool är lite annorlunda; se manualen för oval pool under respektive oval poolmodell.

Kravet på fast mark i botten är detsamma om man skall ställa en pool uppe på backen eller gräva ner den helt ellerdelvis. Om det t.ex. är en gräsmatta som skall "släppa livet till" så skall gräs, rötter och mylla skyfflas bort. Du skall skapa ett fast underlag. Det går inte att använda fyllnadsmassor som underlag. Det måste vara ett jämnfast underlag för att undvika framtida sättningar. Denna uppmaning gäller även (och kanske särskilt) om Du skall placera Din pool på ett sluttande ställe. Då måste Du börja gräva vid den lägsta punkten och fortsätta vågrätt in i backen så att Du får det fasta underlag som beskrivits tidigare. Om Du trotsar denna uppmaning och får problem så behöver Du inte ringa till oss och fråga om råd. - Om Du tänker på att vattenmassan i en pool har ett tryck mot marken motsvarande ca. ett ton per kvadratmeter så förstår Du säkert att ett fast underlag är viktigt.

 

Den billigaste grunden: Om Du ställer Din swimmingpool uppe på en gräsmatta eller liknande så är det ofta tillräckligt att skyffla bort 5 - 10 cm jord. Ytan jämnas av med sand så att den blir slät och vågrät. Det är inte fråga om att skapa en tjock sandbädd utan Du skall bara använda så mycket sand som krävs för att skapa en jämn och slät yta. Tänk på att den färdiga ovansidan på den avstrukna sandgrunden ej får ligga högre än omgivande mark. På denna sandyta lägger du enklast en åldersbeständig byggplast eller en bottenmatta (se bilder nedan) och sedan är det bara att börja monteringen.

 

Den vanligaste grunden: Många kunder väljer att lägga en frigolitgrund ovanpå sandgrunden när de bygger en swimmingpool. Även stenmjöl kan användas. Normalt används en 50 mm byggfrigolit (den hårda typen). Frigolit/cellplast kan köpas direkt av Primastar i samband med poolköp. Frigolitskivorna bör limmas samman och avjämnas i skarvarna så de ej syns genom pool-linern i botten. Ovanpå frigoliten kan man lägga en åldersbeständig plast som går hela grunden ut och viks ner över ytterkanten eller bottenmatta. Ett extra skydd mot frigoliten, beroende av vad som ska läggas runt Din pool; sten, trätrall etc. Tänk återigen på att den färdiga grundens ovansida ej får överstiga den lägsta punkten på omgivande markyta. Många kunder väljer även att lägga in poolvallar istället för sandvall i samband poolmonteringen vilket är ett mycket enklare och smidigare sätt. Silvertejp är att bra ett bra komplement vid poolmontering.

 

Nergrävning av swimmingpool

Många frågar om man kan gräva ner våra swimmingpooler. Svaret är Ja! Men tänk på att Din swimmingpool skall "leva sitt eget liv"; dvs den får inte stödja andra konstruktioner än sig själv. Jord/grus får inte vila mot poolens ytterväggar. Inte heller får jord och grus riskera att rasa ner mot väggarna vid t.ex. häftiga regn mm. Detta problem löses enklast genom att man släntar av jorden ut från poolens bottenplatta (marken som en pool står på). Det utgrävda hålet kommer alltså att likna en tratt med vågrät botten. Jorden kan också hållas undan genom tvångsmässiga åtgärder; t.ex. genom murning och annat men det är mer kostsamt. Huvudsaken är att Du håller undan jord och grus bort från pool-väggen. Hur det går till spelar ingen roll. Ibland kan det bli fråga om att fråga någon byggkunnig. Det är svårt att ge exakta råd utan att ha sett den aktuella byggplatsen. En sålunda "nergrävd pool" färdigställs sedan lättast genom att man lägger ett trädäck-pooldäck fram mot poolen. Detta pooldäck stöttas närmast pool av plintar i en ring runt om. Dessa plintar sätts ca 20-30 cm från pool väggen. När arbetet är färdigt har man en pool som står fritt för sig själv under markplan och har karaktären av en "riktig" pool i en helt annan prisklass - kanske tio gånger så dyr. Trädäcket som nu ligger närmast runt Din swimmingpool är behagligt att gå barfota på eller att sola på.

Vi har många kunder som gräver ner sin sin pool helt i marken och lägger plattor fram till pool-kanten. Viktigt är i så fall att t.ex. sätta en platomatta runt poolen så att återfyllnaden inte ligger an mot poolväggen. Man återfyller med sand blandat med torrbruk, som efter en tid bränner och stelnar. Ska man i framtiden kanske byta en pool-liner får man problem om inte pool-väggen håller för trycket. Man får även tänka på att surt vatten kan komma att stå runt pool-väggen och på sikt orsaka rostskador.

 

Pooldäck och inbyggnad av swimmingpool

De flesta swimmingpool-köpare bygger in sin pool i ett pool-däck. Låt i så fall övre kanten på Din pool komma 5-7 cm under pool-däck. Detta för att unvika att däcket trycker på pool-kanten om det uppstår sättningar i däcket. Låt brädorna gå en bit in över pool-kanten när däcket skruvas på. Rensåga därefter en rund ring ca: 3 cm in över pool-överkanten. Bygg en ram runt den runda utsågningen (för en 6,40m pool kanske en 24-hörning). Börja och sluta fastsättningen ca. 5 mm utanför rundsågningen. Mellanrummet kan sedan täckas med en filmbelagd vit plåt, som skruvas fast med rostfri skruv. Plåten ska vara bockad så att inga vassa kanter finns. Se skiss nedan. Bygger man en pool, som skjuter upp en bit ovanför pool-däcket, är principen densamma.

En swimmingpool med installerad plåtkant - döljer poolens avslutande ovankant efter inbyggnad i trädäck.

 

Poolskydd - poolöverdrag -pooltäckeRIB-cover

En swimmingpool åtföljs av ett armerat starkt pool-överdrag av samma typ som man använder för segelbåtar vid vinterförvaring. Det är figursytt och spänns fast med hjälp av en plastbelagd stålwire, som sträcks och låses med en spännare. Lägg noga märke till att ett pool-överdrag för swimmingpool inte får fladdra i vinden som en flagga. Då slits det fort sönder och garantin gäller inte. Detta pool-överdrag är i första hand avsett för vinterförvaringen och när man t.ex. reser på semester etc. under badsäsongen. Vårt pool-överdrag kan användas även på sommaren. För de kunder som önskar ett barnsäkert poolskydd, rekommenderar vi vårt PVC poolskydd eller Capella BAR-cover

 

Soltäcke/Solfolie för swimmingpool

Ett soltäcke fördröjer avsevärt värmeutstrålningen som sker under nattens kalla timmar. Resultatet blir följaktligen en betydligt varmare pool. Under dagtid värmer soltäcket Din swimminpool och Du slipper nedfallande skräp i poolvattnet. Vårt soltäcke är enkelt att ta av och på, eftersom det flyter på pool-ytan som en pannkaka - med bubblorna neråt tack!

 

Sandfilter - Pump till sandfilter

Samtliga våra swimmingpooler som är 1,07m höga (eller mer) har sandfilter. Det finns tre sorters sandfilter. Klicka på Sandfilter så kommer Du till knappmenyn och kan där välja detaljerad sandfilter-beskrivning.

Pumpmotorn måste få tillräckligt med vatten. Hindras vattentillförseln genom igensatt grovsil t.ex. kan det snabbt bli tal om att köpa en utbytespump, som vi - som av en händelse - saluför! Om du har egen brunn skall Du vara försiktig när Du fyller Din swimmingpool. Om Du har järnhaltigt vatten så kommer detta att bli helt brunt när Du klorerar första gången. Det är inget farligt men ser inte roligt ut alls. Klor är mycket korroderande och gör att de mikroskopiska järnpartiklar som ev. fanns i Ditt brunnsvatten helt enkelt rostar. Dessa mikroskopiska rostpartiklar fastnar i filtret (som de ska) och kan snabbt sätta igen det och därefter skada motorn. Har Du fått sådant vatten i Din swimmingpool, skall Du verkligen övervaka reningsverket och se till att filtret inte sätts igen för mycket. Du kan få rensa det mycket ofta innan allt järn försvunnit från Din swimmingpool. Har Du egen brunn med järn i vattnet, kan Du ibland få hjälp med uppfyllnaden av brandkåren eller av någon snäll bonde.

En swimmingpool bör ha sitt breddavlopp (Skimmern) på den sidan av poolen dit vinden blåser mest på Din tomt. Om det för det mesta blåser från väster så skall Du försöka placera reningsverket på den östra sidan av Din swimmingpool. På så sätt kommer yt-smuts att blåsa med vinden fram mot skimmer och samlas upp i silen/filtret.

Tänk på att pumpen för reningsverket inte skall gå när Du badar. El och vatten hör inte ihop och det skadar inte att vara extra försiktig. Dessutom kan pumpen att dra luft vid vågskvalpet när flodhästar badar och det kan skada pumpen. Att installera en jordfelsbrytare är ingen dum idé.

Observera! Ditt sandfilter kan stå under pool-däcket men det kan bli svårt att jobba med filtret vid backspolning etc. Ett sandfilter skall stå torrt. Tänk på att sandfilter-pumpens elmotor inte tål vatten. Bygg gärna ett pumphus med tätt tak och lite mellanrum mellan brädorna på sidorna - ungefär som på bilden nedan. Tänk på att det går åt lite mer slang för detta. Du kan köpa extra slang av oss - klicka på Tillbehör / Reservdelar

              

 

Tömning av en swimmingpool på vintern

Primastars swimmingpooler skall inte tömmas; inte ens under vintern. De tål bottenfrysning. Det förtjänar också påpekas att barn inte får röra isblocket som (särskilt under våren när det töar) flyter fritt i swimmingpool-vattenet. Barn kan knappast motstå frestelsen att leka med detta block om de får tillfälle. Men sådan lek slutar som regel med att Din pool-liner förstörs. Det sker genom att föremål som sitter fast i isens underkant skär sönder linern. Leksaker som lämnats kvar på pool-botten på hösten har orsakat haverier när de på vintern frusit fast i isblocket, som sedan på våren snurrats runt av leksugna ungar eller på annat sätt satts i rörelse. Med våra pool-manualer följer en detaljerad beskrivning av vinterförvaringen.

 

Material i swimmingpool

En swimmingpool från Primastar har galvaniserad pool-vägg i ett enda stycke. Väggen kommer ihoprullad som en hushållspappersrulle och består av mikrokurrugerat stål. Väggen ställs i en bottenkrans av galvaniserade stålskenor. Sammanfogningen av väggen sker på ett enda ställe med en patenterad teknik (US Patent #4223498). Resultatet blir en vägg, som utan svårighet och utan ytterligare stöd, håller uppe hela swimmingpoolens vattenmassa. De lodräta stöttor som syns på bilder i våra annonser har ingen stödjande funktion. De skall endast hålla ner ovansargen och har ingen annan strukturell eller stödjande betydelse. Swimmingpool-väggen klarar sig helt utan stöd! Klicka på länk för Poolvägg kvalitet

 

Liner för swimmingpool

Observera att PVC- och Vinyl-liner är samma sak. Detta sagt som ett förtydligande då det tycks råda förvirring i branschen. Inne i swimmingpoolen sätts en UV-beständig pool-liner, som är svetsad och anpassad exakt till Din swimmingpool. Våra pool-liners är av god kvalitet och ingen konkurrent har något som är tjockare i motsvarande prisklass men det finns de som har tunnare. Enligt USA standard uttrycks dessa mått med 20 mil respektive 10 mil. (1 mil = en tusendels tum). Nu skall man inte förledas att tro att en pool-liners tjocklek är A och O. Alla liners är relativt sett tunna. Om man är oförsiktig, badar med spikskor t.ex., så går linern sönder och då spelar det ingen roll om pool-linern är 0,3 eller 0,8 mm

 

Stege för swimmingpool

Den pool-stege som levereras med paketet står som ett upp-och-ner-vänt V gränsle över swimmingpool-kanten. Den är tillverkad i galvat stål och har ABS - plaststeg. Den skall lyftas bort när man inte badar. Klor-haltigt vatten är aggressivt mot alla metaller utom guld och rostfritt (och kanske några till). Därför skall man undvika att ha stegen i pool-vattnet under långa tider. Om man dessutom slarvar med kontrollen av pH-värdet kan man förstöra en galvaniserad stege mycket snabbt. Våra Deluxe stegar och Rostfri stege är valbar och ingår i våra pool-paket från poolhöjd 1,37m. 

 

Jämförelse mellan Primastars olika pooler (paket)

 

Detaljer / Pool-paket

 

Budget-Pool

90 cm (H)

Pool-paket

107 cm (H)

Pool-paket

122 cm (H)

Pool-paket

132 cm (H)

Pool-paket

137 cm (H)

Pool-paket

150 cm (H)

.

Filter

Polyesterfilter

Uppg.val SF Popular 

 

6-vägs

Sandfilter Popular

6-vägs

Sandfilter Popular

6-vägs

Sandfilter Popular

6-vägs

Sandfilter Optima

6-vägs

Sandfilter Optima

Melerad blå liner

tjocklek 0,60 mm 

-

Uppgraderings val

Uppgraderings val

Uppgraderings val

0,60 mm

Uppg.val mosaic

Klassisk blå liner tjocklek

0,25 mm

0,40 mm

0,60 mm

0,60 mm

0,60 mm

0,60 mm

Stålväggstjocklek

0,40 mm

0,40 mm

0,50 mm

0,50 mm

0,50 mm

0,80 mm

Stålväggens yta

Mikrokorrigerad

Mikrokorrigerad

Mikrokorrigerad

Mikrokorrigerad

Mikrokorrigerad

Förzinkad stålplåt

Stålväggens yta

Enfärgad blå

Blå / melerad gråblå  

Melerad gråblå

Melerad gråblå

Grå textur

Grå/blå textur

Vertikaler

Ingår

Ingår

Ingår

Ingår

Ingår

-

Pool-Stege

Ingår

Ingår

Ingår

Ingår

Ingår

ingår

Armerat allroundtäcke

-

-

-

-

Ingår

Ingår

Bottensug skaft/slang

Ingår

-

-

-

Ingår

Ingår

Ythåv

Ingår

-

-

-

Ingår

Ingår

Bottenhåv

-

-

-

-

Ingår

Ingår

Bottensughuvud

Ingår

-

-

-

Ingår

Ingår

Bottensugborste

-

-

-

-

Ingår

Ingår

Reparationskit

-

-

-

-

Ingår

Ingår

Klorinator

Ingår

-

-

-

Ingår

Ingår

Backspolningsslang

-

-

-

-

Ingår

Ingår

Netskim 5st----IngårIngår
Fontän

-

-

-

-

Ingår

Ingår

Termometer

Ingår

-

-

-

Ingår

Ingår

Vintersäkringar

Ingår

Behövs ej

Behövs ej

Behövs ej

Behövs ej

Behövs ej

 

Bygglov för swimmingpool?

Av säkerhetsskäl måste Du ha ett staket som är minst 90 cm högt runt Din pool eller en barnskyddande skyddstäckning som täcker hela pool-området. Detta är regler från Boverket och gäller alla typer av bassänger där vattendjupet är mer än 20 cm. Vårt ordinarie pool-överdrag uppfyller inte kraven för att få kallas "säkerhetstäcke". För detta krävs stränga föreskrifter ock täckena kostar därefter! Inget av våra pool-paket fordrar bygglov. Väggen i sig uppfyller kraven på minst 90 cm skydd. Inbyggd i altan (det vanligaste) eller nergrävd fordrar Din pool ett 90cm staket runt altan eller swimmingpool. Bygglov för swimmingpool behövs bara i speciella fall; till exempel om du samtidigt ska bygga ett upphöjt pool-däck eller om poolen ska placeras nära en tomtgräns eller om marknivån ska förändras. Byggnadsnämnden i din kommun kan ge besked. Vår erfarenhet säger att om man frågar en byggnadsnämnd om bygglov för pool krävs, blir svaret oftast ja trots att det i själva verket inte krävs. Lägg märke till att en swimmingpool av den typ vi nu talar om är lös egendom och ej något som ingår i fastigheten, vilket byggnadsnämnder ofta får för sig.

 

Reservdelar till swimmingpool

Primastar håller alltid ett komplett reservdelslager för Din swimmingpool och övriga produkter. När vi säger komplett så menar vi komplett. Vi har varenda skruv som kan behövas i lager.

 

Kemi för swimmingpool

Du kan köpa billigt klor och testutrustning hos oss. Vi rekommenderas varmt vårt Saniklar startpaket poolkemi som räcker i stort sett en hel säsong beroende av storlek på pool och väder. Därefter går det bra att komplettera från vårt poolkemi-sortiment. Våra pool-kemikalier är av verklig toppkvalitet. Saniklar är marknadsledande i Norden när det gäller just pool-kemikalier. Den som hittar en bättre kvalitet skall höra sig till Primastar omgående! Fritt klor i vattnet bör ligga mellan 1 och 2 ppm och pH-värdet skall ligga mellan 6.8 till 7.4. Överklorera inte! Det är viktigt att hålla rätt pH-värde och därför ingår i vårt startpaket såväl pH-höjande som pH-sänkande medel. Lägg märke till att kloreringen inte får avsedd effekt så länge pH-värdet inte ligger mellan 6.8 till 7.4. Det är alltså fråga om ett samspel mellan klor och pH-värde, som Du måste ta hänsyn till!

 

Poolbelysning för swimmingpool

En pool utan poolbelysning är en halv pool (brukar vi säga lite skämtsamt). En poolbelysning under vatten kan inte kompenseras med belysning runt en swimmingpool eller riktad ner i vattnet. En poolbelysning kan lätt monteras med vatten i swimmingpoolen även av en amatör. Många kunder har kontaktat oss och uttryckt sin glädje och förvåning över "hur lätt det gick".

 

Uppvärmning av swimmingpool

I första hand skall solen stå för uppvärmningen (någon föreslog whisky). När det gäller en swimmingpool, som står uppe på backen, blir temperaturen ganska behaglig efter en tid i varm luft och strålande sol. Ett soltäcke hjälper till att värma upp vattnet (ca 3 grader) i solsken under dagtid. Rekommenderas varmt! Man skall inte underskatta den effekt ett soltäcke har på natten. Då bromsas värmeutstrålningen i hög grad. Tänk på att utstrålningen under natten är stor och soltäcket hindrar denna utstrålning mycket mer än Du anar. Soltäcke tillsammans med poolvärmepumpe eller solfångare är en perfekt kombination.

 

Uppvärmning av swimmingpool med poolvärmepump

Den som inte fullt och fast litar på att den svenska solen på egen hand eller med hjälp av solfångare skall fixa fram den pooltemperatur, som du önskar eller kräver, kan med fördel skaffa en poolvattenvärmare till sin swimmingpool.

Med en poolvärmepump kan du "tvinga" fram önskad temperartur i ditt poolvatten. Den enda nackdelen är att du betalar för den förbrukade elen. Men i detta fall är förbrukningen förhållandevis låg och du kanske prioriterar säkerheten framför den lite nyckfulla solen som ibland passar på att inte lysa vid rätt tillfälle. Med en poolvärmepump ställer du bara in önskad temperatur, lutar dig tillbaka och inväntar rätt poolvatten-temperatur. Alla våra poolvärmepumpar har en automatik som vem som helst förstår sig på utan att först ha gått på kvällskurser.

Du kan också välja att installera både solfångare och poolvärmepump. En sådan kombination kan i många fall vara den allra bästa för uppvärmning. Väljer du ett sådant alternativ så skall solfångaren installeras före poolvärmepumpen i ledningen: dvs poolvattnet skall först gå till sandfiltret - sedan till solfångarna - sedan till poolvärmepumpen - och sist till din swimmingpool

 

Uppvärmning av swimmingpool med solfångare

Vår solfångare är miljövänlig och effektiv som snabbt värmer upp din pool under soliga dagar. Placeras på hustak, staket/häck eller liknande. Mycket enkel att sköta. Klicka på Solfångare så kommer Du till detaljerad beskrivning.

 

Till slut

När man som "expert" skall presentera något för en person, som inte dagligen sysslar med swimmingpool/solfångare/poolbelysning mm, blir man tyvärr lite hemmablind. Mycket tas för givet.
Om du som läsare av denna information tycker att vi uttryckt oss dåligt/dumt/ointelligent/oklart
eller annat, så är vi tacksamma för kommentarer och förslag till förbättringar. Vi tar absolut inte
illa vid oss inför kritik i detta avseende; snarare tvärtom. Vi rekommenderar att Du skriver ut dessa sidor på papper och läser innehållet noggrant i lugn och ro.

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen