Exempel på hur man kan bygga ett litet hus till swimmingpoolens sandfilter och sandfilterpump.
                            Tänk på att huset måste vara ventilerat för att skydda sandfilterpumpens elmotor från överhettning
                            Observera att en poolpump (elmotorn) inte tål vatten. Det rör sig om en normal elmotor som ska
                     skyddas från regn, skyfall, översvämning, sprut från läckande anslutningar mm mm.