Låga priser, hög kvalitet, lång erfarenhet och god service
Direktimportör från världsledande tillverkare av
Pooler - Poolvärmepumpar - Sandfilter 

Sandfilter för pool och badtunna - - Sandfilterpumpar

 

Djupare information

Vår sandfilterpump Micro 0,33 hk är en kraftfull och ekonomisk pump som ingår i alla våra större pooler och räcker mer än väl att driva både din swimmingpool och solfångare inom rimliga förhållanden. För en badtunna passar vårt sandfilter Popular bäst och många kunder i Sverige
använder redan detta sandfilter i sina badtunnor.
Om du installerar 2 st solfångare om vardera 8,3 m² yta och vars högsta punkt överstiger
4-5 m, bör du överväga att välja en Micro 0,5 hk sandfilterpump. Även när man köper en poolvärmepump eller en automatisk pooldammsugare
till poolen kan en uppgradering vara aktuell. I vissa fall kan det finnas skäl att välja en ännu starkare sandfilterpump (se under rubriken Royal
Sandfilter med 0,75 hk pumpmotor).
I övrigt finns ingen anledning att installera en större pump än nöden kräver -- Passa på att spara energi i stället!

Vid dygnet-runt-körning under en månad blir förbrukningen

med 0,33 hk = 180 kWh
med 0,50 hk = 270 kWh
med 0,75 hk = 405 kWh
med 1,00 hk = 540 kWh


Stark   Starkare   Starkast  --  Lagom

En gammal beprövad regel säger att man får den bästa reningen i ett sandfilter om en sandfilteryta på 1 m² släpper igenom  45 m³ vatten/tim.

I vårt fall med Optima med sina 0,13 m² sandyta skulle det optimala flödet vara 5.800 liter/tim Ett högre flöde med hjälp av en starkare pump
ger alltså inte en förbättrad rening; snarare tvärtom, eftersom den högre genomströmningshastigheten tenderar att pressa smutsen framför
sig genom sandfilter-sanden i stället för att låta smutsen samlas upp i sandbädden. - Då kan man fråga sig om ett ännu lägre flöde skulle öka
sandbäddens reningsförmåga? Svaret på detta är ja men å andra sidan kommer vattenomsättningen i poolen att minska. Detta medför i sin tur
längre körtider per dygn för sandfilter-systemet. En annan nackdel med en alltför svag pump är att bottensugningen blir sämre (tar längre tid).
Backspolningen blir inte lika snabb och effektiv.


Vattnet i en pool skall omsättas under en tidsperiod av 12 tim (minimum). Normalt eftersträvar man en omsättningshastighet på
8 till 10 tim i en liten privat swimmingpool. Detta betyder att en 40 m³  pool behöver en poolpump med en pumpkapacitet som
pumpar mellan 4000 och 5000 liter vatten genom sandfilter-sanden per tim. Det finns inte något att med
 en alltför stark
sandfilter-pump. Tvärtom blir reningen sämre och elkostnaden större. En starkare pump kostar mycket lite extra att tillverka
eller att köpa, men trots det är det helt onödigt att "dra på" i detta hänseende.

Du har knappast något att vinna med en starkare sandfilterpump. I stället kan du få en del negativa effekter som -- sämre rening --
högre elförbrukning -- högre ljudnivå. Här gäller, som i så många andra situationer, att lagom är bäst.
Man behöver inte skaffa en kanon för att skjuta en kråka.

När du skall bedöma en pumps kapacitet skall du alltid vara uppmärksam på vilken kapacitet som leverantören specificerar. Ibland
beskrivs kapaciteten utan tryckmotstånd och visar då förvånansvärt hög kapcitet. När filter (och kanske även solfångare eller
poolvärmare) kopplas in begränsas pumpförmågan drastiskt - ibland upp till 50% eller mer.