Låga priser, hög kvalitet, lång erfarenhet och god service
Direktimportör från världsledande tillverkare av
Pooler - Poolvärmepumpar - Sandfilter 

Kundbygge pool i Rånäs

Ritning med arbetsbeskrivning och materialåtgång till soldäck.

Familjen Johansson i Rånäs.

Detta soldäck är byggt i samband med en altan och är 9,5 x 6,5m = 61 m2. Det är totalt 13 st plintar som ska gjutas. ( se figur 1). Notera att denna beskrivning endast är ett exempel på hur man kan bygga in en pool i en altan. Det finns naturligtvis andra sätt men detta kan säkert ge Dig en idé om vad som kan åstadkommas med lite flit och handlag.

OBS! ett långt vattenpass och tumstock är ett måste. Du kan inte mäta för mycket och väga av för många gånger.

Gräv hålen till plintarna.Gropen skall grävas till frostfritt, ca 50 cm. lite beroende av var i landet Du bor. Gjut i papprör för ankarjärnen; det är enklast. Fyll gjutrören med betong och fixera ankarjärnen. Det är viktigt att ankarjärnen står i en rak linje.

Virkesåtgång

2"7" 40 löpmeter (bärlinor) 2"6" 80 löpmeter (golvbjälkar) 4"4" 40 löpmeter (stolpar) ca 350 löpmeter impregnerat trallvirke 20x90 mm

Övrigt material

6,5 m gjutrör -13 st ankarjärn – Cement – Sand – Skruv -Spik I ankarjärnen fästes 4"4" med skruv. De fyra undre stolparna fästes bärlinorna i och kapas sedan. ( märkt med a) i figur 1). Räcket sätts i de andra 9 stolparna i ytterraderna. Vid vår materialåtgång på 40 m står stolparna upp 1850 mm från trallgolvet. Mät nu var Du skall ha golvnivån. Den bör vara ca 30 mm över poolens ovankant. Först kommer trallgolvet på 20 mm sedan golvbjälke 2"6" och sedan bärlinor 2"7".

Bärlinornas spikas till en ram (se figur 2) som fungerar som stöd för golvbjälkarna som lägges med ca 500 mm mellanrum. ( se figur 3). Närmast poolen räknar Du ut en ungefärlig åttkant. Fäst golv-bjälkarna med vinkeljärn. Det kan vara lite klurigt med den runda formen. ( se figur 3). En lucka måste finnas över reningsverket. Vi har valt en lucka på 800x800 mm som vi har anpassat till poolens runda ytterkant.

OBS håll avståndet på 100 mm från poolen ytterkant och höjden på 30 mm så att man kan få på pooltäcket till vintern.

Skruva trallvirket i golvbjälkarna och vid poolkanten. Gå över något med virket och rita på undersidan så får Du med rundningen. Såga så det blir en snygg form runt poolen Slipa av ändarna på trallvirket med ett sandpapper innan Du skruvar fast trallvirket. Eventuellt vindskydd byggs utan läkt mellan brädorna. Det hindrar obehagligt riktat vinddrag.

Placering av plintar


Placering av bärlinor